دلشکسته


تقدیم به عشقم...A

|

 

پسر:حوصلم سر رفته

دختر:ازچی؟

پسر:ازدوست بودن باتو!

دختر:الان یعنی به هم بزنیم؟!

پسر:نه,بیاعروسی کنیم...

|

 

وقتی دلتنگم بشقاب ها رو نمیشکنم

شیشه هارو نمیشکنم

غرورم رو نمیشکنم

دلت رو نمیشکنم

دراین دلتنگیهازورم به تنها چیزی که میرسد

این بغض لعنتیست...

|

 

 

دســتــم نــقــاشــي بــلــد نــيــســتــ...

امــا..

دلــم...

بــرايــتــ پــر مــيــکــشــد....

...

|

 

 

 هنوزمـــ با خودم ميگم...

يه روز دستاتـــــو ميگيــرمــــ ــ ـ...

 

|

 

وقتي نگاهم ميکرد تمام وجودم مي لرزيد

تنها کسي بود که مرا اينگونه عاشق کرد

دلم مي خواست بدونه که چقدر دوستش دارم

اما او هميشه بامن سردو رسمي بود. 

 

بقیه داستان ادامه مطلب...

 


ادامه مطلب
|خدايـــــــــــــــــــــــــــــا!

 

بردار دستــــــــــت را از روي اســــپـــيــس!

 

بـــس نيســــت اينــــ همـــه

 

فـــاصلــ ــــــ ـــــــــ ـــ ــــــ ـــــ ـ
ــــ ــــه

|هرچه آدم مي‌گذارم در کفه‌ي ديگر؛

 

بــــاز تــــو...

 

سنگيــــن‌تـــــري...!!!

 

دووووووست دارم عشقم...

|


بـــــــاران تکراري نمي شود

 

هر وقت بيايد دوست داشتنيست؛

 

و تــــــو براي مــــــن

 

بـــــــاراني...

|

گاهی وجود تو را کنار خودم احساس میکنم

اما چقدر دلخوشی خوابها کم است ؟!

|

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 44 صفحه بعد